• Consultant
  • Anywhere

Uppdraget går ut på att vägleda kunden i ett projekt för att ta fram en webbtjänst. Kunden har egna programmerare, men dessa saknar kunskap och erfarenhet av modern webbutveckling. Kunden vill därför ha hjälp med att hitta rätt sammansättning av verktyg och tjänster, för att de sedan själva ska kunna genomföra utvecklingen.

För uppdraget krävs bred kunskap inom webbutveckling, och kännedom om nuvarande best-practices för att utveckla webbtjänster. Detta omfattar t.ex kunskap om olika frameworks för backend och frontend, olika typer av databaser, och olika lösningar för hosting och molntjänster.

Uppdraget omfattar 10h per vecka, fram tills en tidpunkt som konsulten och kunden kommer överens om.

Vid intresse kontakta Sara Ayhan på sara.ayhan@thsc.se senast 1:a februari.