Om oss

Historia

Tankar på en studentkonsultverksamhet på KTH har funnits sedan 1974 men ändå togs inte steget förrän vid årsskiftet 2011/2012. Studentkonsulting är idag ett väletablerat koncept som nått stor framgång på andra universitet. Konceptet har saknats på KTH trots att en stor potentiell marknad i Stockholmsregionen finns - av denna anledning har THS Consulting startats. Att praktisera sin teoretiska kunskap är viktigt och ökar studenters värde på arbetsmarknaden. Detta är något som THS Consulting kan och vill ge studenter möjlighet till. Fram till augusti 2017 hette företaget Tekniska Högskolans Studentkonsulter(THSK).

Vad vi gör

THS Consulting erbjuder kvalificerade konsulttjänster till konkurrenskraftiga priser, utförda av studenter med teknisk kompetens från KTH. THS Consulting erbjuder stöd till företag som saknar tillgängliga resurser eller specifik kompetens inom något av våra verksamhetsområden. Vår kompetens sträcker sig över alla KTH:s utbildningsområden fördelade under verksamhetsområdena Produktutveckling , Informationsteknik(IT) , Hållbar utveckling , samt Strategi & Analys .

Vision

Att leverera väl genomförda projekt och tillföra värde för våra kunder och deras verksamhet samt att vara en attraktiv arbetsgivare för drivna studenter på KTH.

Mission

Att ge studenter på KTH möjligheten att under sin studietid praktisera sin teoretiska kunskap och öka sitt värde på arbetsmarknaden.

Värderingar

Utveckling, engagemang och glädje.

Ägarstruktur

THS Consulting (Tekniska Högskolans Studentkonsulter Stockholm AB) ägs till 100% av Tekniska Högskolans Studentkår, även kallat THS. THS är KTH:s studentkår.