Tidigare Projekt


Är du intresserad av vad vi har utfört för uppdrag tidigare? Läs då här nedan ett axplock av våra tidgare utförda uppdrag

Analys & Strategi

THS Consulting utförde ett uppdrag som underkonsult till Schenker Consulting AB relaterat till supply chain. I samarbete med kunden analyserades processerna för en omlastningsplats. Från ankomst av fordon till avfärd och förbättringar identifierades. Resultatet presenterades i form av flödesscheman och relevanta tidtagningar noterades för de olika delprocesserna. Flödesscheman togs fram för dels befintliga processer, dels för förbättrade processer.

- Schenker Consulting AB

- Bravida AB

Bravida AB är ett företag som är verksamt inom bygg- och installationsbranschen och de strävar efter att vara i framkant med sin service- och digitaliseringsverksamhet. Under hösten 2018 genomförde THS Consulting en omvärldsanalys åt Bravida.

Genom att redogöra för Bravidas styrkor och svagheter inom områdena samt kartlägga konkurrenternas position kunde beslutsunderlag tillföras gällande hur Bravida kan tänka kring sin utveckling inom service och digitalisering de kommande tre åren.


"THS Consulting var till stor nytta då de kunde hjälpa oss när vi inte hade resurser för arbeten kopplade till vårt projekt"           

- Schenker Consulting AB

Informationsteknik

FinEdge Consulting AB har vänt sig till THS Consulting för utveckling av ett datorverktyg för att sammanställa transaktionsdata från fondförvaltare. Målet var att verktyget skulle ta in flertalet rådatafiler i Excel-format och sammanställa detta för vidare behandling. Målet var vidare att processen till största delen skulle vara automatiserad. Programmet skrevs i Java. THS Consulting agerade som underkonsult till FinEdge Consulting.


- FinEdge Consulting


THS Consulting anlitades av Sprend AB för att utveckla och konfigurera en miljö som kunde användas långsiktigt samt enkelt uppdateras och hanteras. Konsulterna anlitade agerade även resursstöd genom att dela med sig utav idéer inom andra delar av verksamheten. Stöd tillkom även efter projektetsslut om problem med systemet uppstod.


- Sprend AB