Våra tjänster

THS Consulting erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom fyra affärsområden; Hållbar Utveckling, Informationsteknik, Produktutveckling, och Strategi. Vi sitter på kompetens från alla olika program på KTH och skräddarsyr projektgrupper efter ert behov. Vi arbetar även med extern resursförstärkning på både tidsbestämd och kontinuerlig basis. På THS Consulting värnar vi om flexibilitet och vi strävar alltid efter att utvecklas!

Våra affärsområden

Strategi och Analys

Verksamhetsområdet Strategi och Analys är ett brett och populärt ämne bland många studenter. Avancerade presentationer, marknadsanalys och strategisk utvärdering är bara några exempel på uppgifter som våra skickliga konsulter kan hjälpa er med. Möjligheterna är många, och ingen utmaning är för stor.
Behöver du hjälp med ett projekt relaterat till Strategi eller Analys? Eller har du frågor angående detta verksamhetsområde? Kontakta gärna Simon Nordenskiöld,
simon.nordenskiold@thsc.se.

 

Tidigare projekt

NTM och UNT Distribution AB: Förundersökning och rekommendation kring beslut om GIS-system
NTM och UNT Distribution AB

NTM och UNT Distribution AB distribuerar morgontidningar i Östergötland, Uppland, Västerviksområdet och Gotland. Företaget har valt att vidga sin produkt- och tjänsteportfölj och har förutom deras huvudsakliga uppgift även börjat leverera veckotidningar, post och annat gods, vilket har skapat ett större behov av ett optimeringssystem för logistik.

Majoriteten av liknande företag på marknaden använder sig idag av så kallade GIS-system. Utvecklingen av GIS-system fortlöper kontinuerligt och det finns även alternativa system till detta.

Syftet med detta projekt var att göra en förundersökning av GIS och liknande optimeringssystem för logistik, för att förse NTM och UNT Distribution AB med ett rekommenderat vägval i beslutandet om GIS-system.

Stena Recycling: VBA-utveckling av makro till excel-fil
Stena Recycling

Stena Recycling var i behov av att utöka funktioner i en Excel-arbetsbok. För att genomföra detta har Stena Recycling sökt hjälp från THS Consultig. Syftet med projektet var att ta fram ett makro i Excel vilket hanterar kopiering av särskild data mellan kalkyl-blad samt presenterar viss data enligt villkorsstyrning.

NS Intressenter: Marknadsundersökning i samband med företagsförvärv

Film2Home: Varumärkesanalys

Bioptech: Visualisering av värdekedja

Ikem: Marknadsanalys
Ikem

THSC har bistått IKEM, innovations- och kemiindustrierna i Sverige, med att utföra en kartläggning av marknadsområde, samt omvärldsanalys av företag.

 

Produktutveckling

Är du del av en startup som behöver hjälp att ta din produkt till marknaden? Saknar ditt team en viss kunskap, eller har ditt företag behov av teknisk kompetens? Då är våra kvalificerade ingenjörer redo för uppgiften. Med studenter inom Maskinteknik, Materialdesign och Produktframtagning är vi säkra på att erbjuda de som fyller era behov.

Behöver du hjälp med ett projekt relaterat till produktutveckling? Eller har du frågor angående detta verksamhetsområde? Kontakta gärna vår affärsområdeschef Simon Nordenskiöld,
simon.nordenskilold@thsc.se

 

Informationsteknik (IT)

Inom IT-branschen finns det många skickliga studenter från Datateknik, Medieteknik och Industriell ekonomi. Typiska uppgifter innefattar apputveckling, webdesign, IT Management och mjukvaru-utveckling (t.ex. inom Java, Python, C++, C#). Tack vare bredden på området kan projekten och dess komplexitet variera stort.

Behöver du hjälp med ett projekt relaterat till produktutveckling? Eller har du frågor angående detta verksamhetsområde? Kontakta gärna vår affärsområdeschef Yosef Amin,
yosef.amin@thsc.se

 

Tidigare projekt
FinEdge Consulting AB:
FinEdge Consulting AB har vänt sig till THS Consulting för utveckling av ett datorverktyg för att sammanställa transaktionsdata från fondförvaltare. Målet var att verktyget skulle ta in flertalet rådatafiler i Excel-format och sammanställa detta för vidare behandling. Målet var vidare att processen till största delen skulle vara automatiserad. Programmet skrevs i Java. THS Consulting agerade som underkonsult till FinEdge Consulting. [/cl-popup]
AktieTorget: Utvecklingsarbete på befintliga och nya IT-lösningar
Karolinska Universitetssjukhuset: Utveckling av webbapplikation för internetbaserade undersökningar

Hållbar utveckling

I vårt moderna samhälle är det en självklarhet för varje företag att vara medvetna om sin påverkan på miljön. Våra studentkonsulter kan hjälpa dig ta första steget till att formulera en plan, eller fortsätta utveckla er CSR-strategi. Med en bred rekrytering av studenter med kompetens inom energi och miljö, ser vi fram emot att hjälpa er möjliggöra era mål.

Behöver du hjälp med ett projekt relaterat till Hållbar utveckling? Eller har du frågor angående detta verksamhetsområde? Kontakta gärna vår affärsområdeschef Simon Nordenskiöld,
simon.nordenskiold@thsc.se.

 

 

Ta kontakt

Har du några frågor eller vill du komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan så återkomma vi så snabbt som möjligt.